ciburuan.wordpress.com
Kalungguhan Panulis Anu Ngokolakeun Blog di WordPress
Sahanteuna aya opat kalungguhan panulis anu bisa dipaké dina blog di Wordpress. Opatanana miboga tingkatan reujeung pangabisa atawa hak anu béda-béda. Opat tingkatan kalungguhan téh nyaéta Administ…