ciburuan.wordpress.com
Hajat Mapag Pabaru Sunda 1949 di SapuLidiSawah Resort
Ceuk béja anu kapanggih di internét, dina raraga mapag taun anyar kala Sunda (Pabaru Sunda) geus dilumangsungkeun acara anu maké tempat di SapuLidiSawah Resort di wewengkon Cihideung Lémbang Bandun…