ciburuan.wordpress.com
Pésbukan (Facebookan), Kecap dina Basa Sunda atawa Bahasa Indonésia?
Pésbukan atawa facebookan mangrupakeun hiji pagawéan anu ilahar di jaman ayeuna mah. Geus jadi sabiwir hiji, pésbuk téh geus jadi cocooan di jaman ayeuna mah. Teu nempo di umur deui, arék budak, ru…