ciburuan.wordpress.com
Borangan jeung Dibabarkeun dina Waktu Beurang
Borangan. Hiji kecap anu nuduhkeun pikeun budak (jalma) anu sieunan. Sieunna téh utamana ku mahluk anu teu katempo (jurig jeung dedemit) atawa sieun lamun kudu ngaliwat ka tempat anu pikasieuneun (…