ciburuan.wordpress.com
Grup Pésbuk: Sajak Sunda
Sanajan ngaranna mah Sajak Sunda, lain hartina ieu grup ngan ukur pikeun kumpulna anggahota pésbuk anu mikaresep kana sajak. Tapi lamun nengetan katerangan ngeunaan ieu grup, grup ieu téh ogé bisa …