ciburuan.wordpress.com
Mobil Butut
Inget mangsa keur nyaba anu jauh ti lembur singkur banjar karang pamidangan. Kabiasaan tara jauh ti lembur, ari pék kudu jauh. Karasa ngarumasna. Hayang balik waé lamun kongang mah. Sono ka lembur …