ciburuan.wordpress.com
Lambaran Pésbuk: Dongéng Sunda
Ngeunaan katerangan ieu lambaran, bisa diilikan dina inpona. Dina inpo ieu lambaran dijelaskeun saperti ieu: Miara Budaya lemah caina sewang-sewang mangrupikeun salahsawios laku anu hade, hade mung…