ciburuan.wordpress.com
Ki Lanceuk jeung Ki Adi
Kecap Ki di dieu mah lain hartina sesebutan pikeun aki-aki. Tapi biasana mah pikeun ngahormat (ka sahandapeun atawa ka saluhureun) atawa nyebut landian. Sesebutan anu jarang dipaké. Kecap-kecap ieu…