ciburuan.wordpress.com
Antara És Bonbon, Ciki jeung Sarimi
És bonbon, ciki reujeung sarimi bisa disebutkeun kadaharan anu asalna ti dayeuh. Éta kadaharan lumayan dipikaresep ku barudak. Lamun jajan ka warung, biasana mah teu jauh tina kadaharan éta, salian…