ciburuan.wordpress.com
Budak Lalaki mah Kudu Bisa Nyieun Tali tina Awi Tali
Tali anu dijieun téh biasana mah dipaké pikeun nalian suluh atawa parab (parab domba/sapi). Tali anu dijieunna tina tangkal awi tali. Nyieun tali tina leunjeuran awi teu bisa kitu waé. Budak anu ny…