ciburuan.wordpress.com
Lagu Néng Yéni
Lagu Néng Yéni mangsa harita remen ngadéngékeunana, boh tina radio boh tina kasét. Ngan ayeuna mah jarang (lamun embung disebut tara ngadéngékeun deui), da teuing ka mana lagu éta téh. Peujeuh mah …