ciburuan.wordpress.com
Rejeki teu Pahili-hili, Bagja teu Paala-ala
Rejeki unggal jalma geus aya catetanana. Unggal jalma geus miboga hancengan séwang-séwangan. Si A miboga rejeki sakitu, si B sakieu, geus aya cekelan jeung patokanana. Pon kitu reujeung bagja, geus…