ciburuan.wordpress.com
Salatri
Teuing kumaha atuh, da dina poé éta mah asa embung pisan kana sarapan téh. Anu biasana mah lamun arék indit ka sakola téh osok mumuluk heula, najan dahar ngan ukur jeung tutug opak atawa tutug uyah…