ciburuan.wordpress.com
Lalangiran
Langir téh sasatoan anu miboga peurah dina tungtung buntutna. Buntut langir mah biasana posok melengkung ka luhur, atawa ka béh tukangeun awakna. Kabiasaan atawa pagawean lalangiran, nyarupaan kana…