ciburuan.wordpress.com
Kokoprak Paranti Ngagebahkeun Manuk
Kokoprak…? Lamun nyebut kokoprak, anu kabayang téh pasti huma atawa sawah. Ngan umumna mah huma, da di lembur mah aranglangka anu ngaranna sawah. Humana téh anu eukeur beuneur konéng, anu jad…