ciburuan.wordpress.com
Mimiti Ayana Sajarah
Sajarah teu bisa leupas tina kahirupan jalma. Sapanjang kahirupanana, jalma teu leupas tina sajarahna. Sajarah ngeunaan kahirupan jalma ti mimiti jalma pangmimitina nepikeun ka jalma anu kakara aya…