ciburuan.wordpress.com
Ngasah jeung Diajar/Latihan
Dina kahirupan, anu ngaranna ngasah téh lain ngan ukur ngasah pakarang wungkul. Atawa ngan ukur ngasah pakarang pikeun digawé di pakebonanan wungkul. Anu ngaranna ngasah téh dina rupa-rupa widang o…