ciburuan.wordpress.com
Ngeunaan Sajarah
Naha bet ngomong sajarah nya? Ieu mah beubeunangan atawa daluang ti panyabaan. Da ngomongkeun sajarah mah biasana aya dina pangajaran di sakola-sakola, naha sakola handap, sakola tengah atawa pagur…