ciburuan.wordpress.com
Jajangkungan
Naon atuh Ari Jajangkungan teh? Jajangkungan, asal kecapna tina kecap jangkung. Dina kaulinan ieu mah barudak anu ngulinkeunana téh jadi jangkung da nangtungna téh bari naék kana tihang awi. Jadi d…