ciburuan.wordpress.com
Diajar tina Ayun-ayunan (Bagean Katilu)
Dina maén ayun-ayunan, aya hal anu bisa dijadikeun tengetaneun. Nyaéta ngeunaan ayunan. Da anu ngaranna yaun-ayunan mah cara maénna teh diayun-ayun. Ayun-ayunan aya pakaitna reujeung pangajaran Fis…