ciburuan.wordpress.com
Lalab Rumbah
Naon atuh anu dipimaksud ku ngaran lalab téh? Lamun nempoan jinis-jinis anu kaasup kana lalab, anu disebut lalab téh nyaéta sabangsaning dangdaunan atawa pupucukan (daun anu ngora kénéh) anu biasa …