ciburuan.wordpress.com
Tangkal Bungur Reujeung Warna Bungur
Ngeunaan tangkal bungur, teu bisa leupas tina cirina nyaéta rupa atawa warna tina kembangna. Warna kembang bungur mah rupana téh nyaéta bungur. Teuing ti mana asalna ngeunaan ngaran ieu téh. Teuing…