ciburuan.wordpress.com
Rayagung jeung Hajat Panganténan
Naon pakaitna antara Bulan Rayagung jeung Bébésanan atawa Hajat Panganténan? Pikeun urang Sunda hususna, duanana aya pakaitna. Kakait anu kacida raketna jeung deukeutna. Loba kolot anu milih ngalak…