ciburuan.wordpress.com
Néangan Lalaguan dina Wangun Audio Manggihna Pidio
Mangsa merlukeun lalaguan Sunda, miharep mah beubeunangan téh lagu dina format MP3 (sora wungkul maksudna mah). Tapi basa nanyakeun ka Aa google, dibéré alamat internétna (situsna maksudna mah) téh…