ciburuan.wordpress.com
Ulah Saré dina Waktu Sareupna
“Duyéh, duyéh, hudang heula.” Indungna si Duyéh ngagero si Duyéh ka anakna ti tengah imah. Kituna téh pédah nempo anakna anu keur ngagojod waé di enggonna. “Geus sareupna kieu.&#8…