ciburuan.wordpress.com
Kakawihan Barudak: Olé-oléan
Ojok-ojok uang-aung, ngarojok nu di saung, nu di saung bau sigung, dirojok lumpat ka lisung, hup dengdo, hup dengdo. Ting-ting kolanting, simeut meuting dina jeungjing, kokoprak awi sabeulah, Hup! …