ciburuan.wordpress.com
Mapag Bulan Puasa (2)
“Mon, nyieun naon waé ieu téh?” Ceuk si Acim ka si Omon bari ngagugusur leunjeuran awi tamiang, ti rungkun awi ka sisi kebon. “Nya nu penting ayeuna mah éta waé heula sadiakeun he…