ciburuan.wordpress.com
Nyieun Sumur Ulah Jero Teuing
“Yéh, keur naon?” Si Acim ngagentraan si Duyéh anu eukeur ongkoh waé heureuy di tepas imahna. “Éh, Acim. Ka mana, Cim?” Témbal si Duyéh bari eureun heula heureuyna, manéhna …