ciburuan.wordpress.com
Teu Tangtu, Jauh Jeung Deukeut Nurutkeun Rarasaan
Kabeneran pasosore teh mani bengras pisan. Jalan-jalan ulin ka imah babaturan, make sapedah. Anjog ka imah babaturan, teu nyampak di imah. Ceuk kolotna cenah mah kira-kira maghriban balikna teh. Se…