ciburuan.wordpress.com
Kakawihan Barudak: Surser
Surser surser Angeun waluh tacan asak Disuluhan ku bakéték Bakéték meunang meulahan Meulahan ku péso pétok Péso pétok gagang timah Nalék tok anu di imah Surser surser Amis cau amis kumbang Jawadah …