ciburuan.wordpress.com
Deukeut Anggang Ceuk Urang Lembur jeung Urang Dayeuh
Waktu babaturan ngayakeun KKN ka daerah pasisian, maranehna teu arapaleun kumaha kaayaan wewengkon tempat pikeun ngalaksanakeun KKN-na. Kusabab kitu, maranehna saacanna prak ngalaksanakeun KKN, nya…