ciburuan.wordpress.com
Kakawihan Barudak: Sieuh-sieuh
Sieuh-sieuh! Manuk ka ditu ka dayeuh, Di dieu sagala euweuh, Sia moal bisa seubeuh, Da aya anu ngageugeuh, Sieh-sieuh! Manuk ulah arék datang, Bisi nyorang kana régang, Kudu nyingkah maka anggang, …