ciburuan.wordpress.com
Rajaban Eta Lain Raja Ban
“Mon, maneh geus kabagéan acan?” Si Acim nanya ka si Omon, mangsa manéhna duaan eukeur arulin di buruan masigit. “Kabagéan naon, Cim?” Si Omon malik nanya. “Eta……