ciburuan.wordpress.com
Hirup Teh Lir Ibarat Anu Keur Nyawah
Jadi inget kana wejangan pun guru. Cenah, hirup manusa teh lir ibarat anu keur nyawah. Naha naon pakaitna atuh antara hirup jeung nyawah teh? Mun dititenan wah jalma anu nyawah teh pasti ngabogaan …