ciburuan.wordpress.com
Istilah dina Tatanen
Dina widang tatanen aya istilah-istilah anu remen dipake. Istilah-istilah anu osok dipake dina tatanen di kebon diantarana wae: Ngabukbak. Muka kebon atawa leuweung anu masih keneh loba tatangkalan…