ciburuan.wordpress.com
Kudu Bisa Ngaji
Ngaji, dina harti ngaji Quran geus jadi kabiasaan pikeun barudak mah. Komo deui mun geus sakola di SD. Da ti keur leutik keneh oge, saacanna asup ka SD teh, barudak osok dititah-titah pikeun ngilua…