ciburuan.wordpress.com
Ngasakan Kadaharan
Kadaharan anu kudu diasakan, leuwih hade kudu diasakan heula. Supaya ngeunah atawa ni’mat jeung matak sehat (mudah-mudahan). Mun ngomongkeun ngasakan kadaharan, nu ngaranna ngasakan teh lumay…