chuyennham.com
Weerapong Chaipuck - Chuyện NHẢM
Mình không biết cảnh này chụp ở đâu nhưng có vẻ hơi giống với Bagan. Nếu không qua xử lý đồ họa thì quá…