chuyennham.com
Viết ba đoạn dành cho tháng Chín - Chuyện NHẢM
Dạo này hay mở Wiki lên xem trong ngày hôm nay có sự kiện gì đặc biệt. Ờ thì hổng có đọc báo mạng mà, đọc cái này giải trí hơn.