chuyennham.com
Về những cuốn sách tôi đã đọc - Chuyện NHẢM
Những cuốn sách đọc từ năm ngoái tới năm nay, tức từ 2015 đến 7.2016 😀 1. Gỗ Mun – Ryszard Kapuściński, Nguyễn Thái Linh dịch. Một…