chuyennham.com
Thiện, ác, những cái tát và smartphone - Chuyện NHẢM
Căm ghét sẽ đơn giản hơn nhiều. Với ghét, tôi sẽ biết mình phải làm gì. Ghét rõ ràng, lạnh như kim loại, thẳng tay, không nao núng; không như tình yêu.