chuyennham.com
Sự sống là một phép màu - Chuyện NHẢM
Sự sống là một phép màu. Một phép màu được tạo ra từ nền tảng của các vật chất vô tri giác vốn đã từng trôi nổi trong vũ trụ, sau một vụ nổ (ít nhất là cho đến giờ nó vẫn được công nhận là vụ nổ lớn nhất của cái cõi đời này), trải qua thương hải tang điền, đã tình cờ liên kết lại, có ý thức. Bùm!!!