chuyennham.com
Sài Gòn đẹp lắm - Yip Lai yee - Chuyện NHẢM
Bài này nghe lâu rồi, hôm nay tình cờ nhớ ra nghe lại. Thời tiết Sài Gòn hôm nay âm âm u u rất chuẩn…