chuyennham.com
Những ngày lên xuống - Chuyện NHẢM
1.Lần đầu chơi dại với cf là ở Upper Mustang. Con đường bán sa mạc quá mệt và nhàm chán để trek nguyên cả đoạn…