chuyennham.com
Những Giấc Mơ Dài - Chuyện NHẢM
Đi hát karaoke vừa nghe lại bài này, mà lần đầu tiên phải hát bài này. Lời bài hát khiến ta hơi rùng mình sau…