chuyennham.com
Người đàn ông tốt
Anh chỉ là anh, lùn, mập, lười, ba xạo, chấm hết.