chuyennham.com
Nếu Mùa Thu - Chuyện NHẢM
... mình cũng đã bị cuộc đời làm đau liên tiếp nhiều lần trong những mùa thu buồn chán ấy. Để rồi cuối mùa thu, hẹn hò với ai đó...