chuyennham.com
Linh tinh về Sách - Chuyện NHẢM
Mình thích sách, cái sự thích không phải yêu, lại càng không phải tôn sùng cuồng nhiệt. Đơn giản chỉ là nhờ có sách, mình thấy đời thật dễ thương.