chuyennham.com
Hồi ta trẻ
Ta, rời khỏi một nơi chốn toàn bọn thanh niên, đến một nơi mà ai cũng đã trưởng thành. Bỗng ước mong rằng hồi ta trẻ, hoặc khi ta còn trẻ, đã kịp thời làm điều gì đó cho mình.