chuyennham.com
Hãy mang balo/túi nhỏ khi đi du lịch - Chuyện NHẢM
1.Lần đầu tiên mình mua một chiếc balo nhỏ của Crumpler, bạn mình ai cũng phản đối hoặc tỏ vẻ ngạc nhiên. Cá nhân mình…